какво предлагаме

Подходящи решения, адаптирани към индивидуалните изисквания и възможности на инвеститора, независимо от обема и сложността на работа

Предмет на дейност

Проектиране и Строеж на  сгради 
Изпълнение на ОВК инстсалации
Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

Фирмена политика 

Срочно и качествено изпълнение;
Еднакво отговорно отношение
Нови съвременни технологии.
Коректни отношения с ИНВЕСТИТОРИТЕ